க‌ண்மூடிதூங்குவாய் பாலா – Kanmoodi Thoonguvaai Baala

க‌ண்மூடிதூங்குவாய் பாலா – Kanmoodi Thoonguvaai Baala

Lyrics

க‌ண்மூடிதூங்குவாய் பாலா
ம‌ண்ணிலே வ‌ந்த‌தாலே
விண்ண‌வ‌ர் வாழ்த்திடும் தேவா
க‌ன்னியின் மைந்த‌னே
தா‌லேலோ……தாலேதாலேலோ

வேதாக‌ம‌ம் முன்னுரைத்த‌ மேசியா நீர்தானோ
தேவ‌துத‌ர் கூறிசென்ற‌ ஏசுவும் நீர்தானோ

மாடிடைகுடிலில்
புல்ல‌னைமீதினில்
தேவ‌ன் துயில்கின்றார்
மேய்ப்ப‌ர்க‌ள் ம‌கிழ‌
ஞானிய‌ர் துதிக்க‌
மீட்ப‌ர் வ‌ந்துதித்தார்.

பாவிக‌ளை ர‌ட்சிக்க‌வே
பாரினில் வ‌ந்த‌வ‌ரோ
அன்பினாலே ஆட்சிசெய்ய‌
வ‌ந்த‌ ந‌ல்வேந்த‌ரோ

மாடிடைகுடிலில்
புல்ல‌னைமீதினில்
தேவ‌ன் துயில்கின்றார்
மேய்ப்ப‌ர்க‌ள் ம‌கிழ‌
ஞானிய‌ர் துதிக்க‌
மீட்ப‌ர் வ‌ந்துதித்தார்.

Kanmoodi Thoonguvaai Baala
Mannilae Vanthathalae
Vinnavar Vaalththidum Deva
Kanniyin Mainthanae
Thalaelo Thalaelo Thaalaelo

Vedhagamam Munnuraitha Measiya Neer Thaanao
Deva Thoothar Koori Sentra Yeasuvum Neer Thaanao

Maadidai kudilil
Pullanai Meethinil
Devan Thuyilkintraar
Meippargal Magila
Gnaaniyar Thuthikka
Meetpar Vanthuthiththaar

Paavikalai Ratchikkavae
Paarinil Vanthavaro
Anbinaalae Aatchi Seiya
Vantha Nal Ventharo

Maadidai kudilil
Pullanai Meethinil
Devan Thuyilkintraar
Meippargal Magila
Gnaaniyar Thuthikka
Meetpar Vanthuthiththaar

Song – தாலேலோ | Thalaelo

Album – Ratchaga Piranthar 10

Leave a Comment