நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தா

TAMIL LYRICS: நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தா DmM // 85 // 4/4

நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தா – என்
துக்கத்தில் நான் அழிந்திருப்பேன் – உங்க
வார்த்தை மட்டும் தேற்றாதிருந்தா – மன
சஞ்சலத்தில் மரித்திருப்பேன் (2)
இயேசய்யா உம் அன்பு போதுமே – என்
நேசரே உம் கிருபை போதுமே (2)

1. தண்ணீர்கள் மத்தியில் நடந்தபோது
மூழ்காமல் காத்ததும் கிருபையப்பா (2)
அக்கினியில் நடந்த போது –2 (கடும்)என்னை
மீட்டதும் கிருபையப்பா – (2)

2. நிந்தைகள் அவமானம் சூழ்ந்த போது
ஆற்றியே அணைத்ததும் கிருபையப்பா (2)
விக்கினங்கள் சூழ்ந்தபோது – 2(மரண) என்னை
மீட்டதும் கிருபையப்பா – (2)

3. அன்னையின் கருவிலே தெரிந்துகொண்டு
இம்மட்டும் காத்ததும் கிருபையப்பா (2)
வழி தப்பி அலைந்தபோது – (உந்தன்)-மீட்டு
இரட்சித்ததும் கிருபையப்பா – (2)

LYRICS: ROMANISED

Neenga Mattum DmM // 85 // 4/4

Neenga Mattum Illaathirundhaa…- En
Thukkatthil Naan Azhindhiruppaen (2) – Unga
Vaartthai Mattum ThaetRaadhirundhaa…-Mana
Sanjalatthil Maritthiruppaen (2)
Yessiah Um Anbu Poedhumae…-En
Naesarae Um Kirubai Poedhumae (2)

1. ThaNNeergaL Matthiyil Nadandha poedhu
Moozhgaamal Kaatthadhum Kirubaiyappaa (2)
Akkiniyil Nadandha Poedhu -2 (Kadum) – Ennai
Meettadhum Kirubaiyappaa -2

2. NindhaigaL Avamaanam Soozhndhapoedhu
AatRiyae Anaitthadhum Kirubaiyappaa (2)
VikkinangaL Soozhndhapoedhu -2 (MaraNa) Ennai
Meettadhum Kirubaiyappaa – 2

3. Annaiyin Karuvilae Therindhu KoNdu
Immattum Kaatthadhum Kirubaiyappaa (2)
Vazhi Thappi Alaindhapoedhu -2(Undhan) –Meettu
Iratchithadhum Kirubaiyappaa -2

Leave a Comment