Nanni Yesuve Ninakku Nanni Yesuvey – song lyrics

Prana Priya Prana Priya Chankiley Chora Thannu Enney Veendeduthavancy Veendeduppukara
Prana Priyan Thante Chankiley Chorayal Enneyum Veendeduthu (2)
Kripaye Kripaye Varnnippan Asadhyamey Athu

Nanni Yesuve Ninakku Nanni Yesuvey,
Nee Cheytha Nanmakalkku Orayiram Nanni
Yen Shakthiyal Alla, Kaiyudey Balathal Alla
Nin Dhaya Allayo Enney Nadathiyathu
Ninnathu Kripyal, Kripyal Daiva Kripyal
Nirthidum Dhayayal Dhayayal Nithya Dhayayal. (2)

1. Kozhi Than Kunjiney Chirakadiyil Marakkumpoley
Kazhukan Than Kunjiney Chirakin Meethey Vahikkumpoley
Enniyal Enniyal Theeratha Nanmakal
Cholliyal Cholliyal Theeratha Van Kripakal

2. Koorirul Thazvarayil Bhayam Koodathey Enney Nadathiyathal
Vaishamya Medukalil Karam Pidichu Yenne Nadathunnathal
Enniyal Enniyal Theeratha Nanmakal
Cholliyal Cholliyal Theeratha Van Kripakal

பிராணா பிரியா பிராணா பிரியா சங்கிலே
சோரா தன்னு என்னே வீண்டெடுத்தவனே வீண்டெடுப்புக்கரா
பிராணா பிரியான் தாந்தே சங்கிலே
சோரயால் என்னியும் வீண்டெடுத்து (2)
கிருபயே கிருபயே வர்ணிப்பான் அசாத்யாமே அது

நன்னி யேசுவே நினக்கு நன்னி யேசுவே,
நீ செய்த நன்மகல்க்கு ஓராயிராம் நன்னி
யென் சக்தியால் அல்ல, கயுடே பலத்தால் அல்ல
நின் தயா அல்லயோ என்னே நடதியது
நின்நது கிருபயால், கிருபயால் தெய்வ கிருபயால்
நிர்திடும் தயயால் தயயால் நித்ய தயயால். (2)

1. கோழி தன் குஞ்சினே சிரகடியில் மரக்கும்போலே
கழுகன் தன் குஞ்சினே சிரகின் மீதே வகிக்கும்போலே
என்னியால் என்னியால் தீரத நன்மகல்
சோலியால் சோலியால் தீராத வன் கிருபைகல்

2. கூரிருல் தால்வராயில் பயம் கூடாதே என்னை நடத்தியதால்
வைஷாமிய மேடுகளில் கரம் பிடிச்சு யென்னே நடத்துன்னதால்
என்னியால் என்னியால் தீரத நன்மகல்
சோலியால் சோலியால் தீராத வன் கிருபைகல்.

Leave a Comment