இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தமே -YESU Kiristhuvin Thiru Rathamae

இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தமே -YESU Kiristhuvin Thiru Rathamae

இயேசு கிறிஸ்துவின் திரு இரத்தமே
எனக்காய் சிந்தப்பட்ட திரு இரத்தமே

இயேசுவின் இரத்தம் எனக்காய்
சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தம்

பாவ நிவிர்த்திச்செய்யும் திரு இரத்தமே
பரிந்து பேசுகின்ற திரு இரத்தமே
பரிசுத்தர் சமுகம் அணுகி செல்ல
தைரியம் தரும் நல்ல திரு இரத்தமே

இயேசுவின் இரத்தம் எனக்காய்
சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தம்

ஒப்புரவாக்கிடும் திரு இரத்தமே
உறவாட செய்திடும் திரு இரத்தமே
சுத்திகரிக்கும் வல்ல திரு இரத்தமே
சுகம் தரும் நல்ல திரு இரத்தமே

இயேசுவின் இரத்தம் எனக்காய்
சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தம்

வாதை வீட்டிற்க்குள் வராதிருக்க
தெளிக்கப்பட்ட நல்ல திரு இரத்தமே
அழிக்க வந்தவன் தொடாதபடி
காப்பாற்றின நல்ல திரு இரத்தமே

இயேசுவின் இரத்தம் எனக்காய்
சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தம்

புதிய மார்க்கம் தந்த திரு இரத்தமே
புது உடன்படிக்கையின் திரு இரத்தமே
நித்திய மீட்பு தந்த திரு இரத்தமே
நீதிமானாய் நிறுத்தின திரு இரத்தமே-என்னை

இயேசுவின் இரத்தம் எனக்காய்
சிந்தப்பட்ட இயேசுவின் இரத்தம்

YESU Kiristhuvin Thiru Rathamae
Enakkai Sinthappatta Thiru Rathamae

YESUvin Ratham Enakaai
Sinthappatta Yesuvin Ratham

Paava Nivirthi seium Thiru Rathamae
Parinthu Pesukintra Thiru Rathamae
Parisuthar samugam Anugi sella
Thairiyam Tharum Nalla Thiru Rathamae

Oppuravakkidum Thiru Rathamae
Uravaada Seithidum Thiru Rathamae
Suththikarikkum valla Thiru Rathamae
Sugam Tharum Nalla Thiru Rathamae

Vaathai Veettirkul varathirukka
Thaelikkapatta nalla Thiru Rathamae
Azkikka Vanthavan Thodathapadi
Kappattrina Nalla Thiru Rathamae

Puthiya Maarkam Thantha Thiru Rathamae
Puthu Udanpadikkaiyin Thiru Rathamae
Thithiya Meetpu Thantha Thiru Rathamae
Neethimaanaai Niruthina Thiru Rathamae- Ennai

Leave a Comment