உலகத்தின் ஒளியாக இயேசு பிறந்தார் -Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar

உலகத்தின் ஒளியாக இயேசு பிறந்தார் -Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar

Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar
Nam Ullagathin Ozhiyaaha Yesu Piranthaar
Unakaaga Enakaaga (2)
Nammakaaga Piranthaarey
Nam Yesu Ozhiyaai (3)

Maatu thozhuvathil meipargal mathiyil (2)
Piranthaarey nam yesu ( 2)

Paavangal pokida saabangal neekida (2)
Avadharithaar ippoovil (2)

Ulagathai padaithavar sarva vallavar (2)
Ozhiyaaga piranthaarey (2)

Pirappin narcheidhi intrey kooruvom (2)
Piranthaarey Nam rajan ( 2 )

kristhuvin pirappai paadi potruvom (2)
Prabuvaaga piranthaarey (2)

Leave a Comment