என் உயர்வின் காரணரே – En Uyarvin kaaranarae

என் உயர்வின் காரணரே – En Uyarvin kaaranarae

என் உயர்வின் காரணரே
என் உயர்ந்த கண்மலையே
இப் பாரினில் நான் உம்மையே
சார்ந்து வாழுவேன் -(2)

நான் நிற்பதும் நிலைப்பதும்
உந்தனின் கிருபையே
மலைகள் விலகிடும்
உம் அன்பு விலகாதே -(2)

தேவனே என் தேவனே
என்னை மறவாதேயும்
உம்மை தான் நான் பற்றியே
இப் பூவியில் வாழ்வேனே

உபத்ரவமோ வியாகூலமோ
துக்கமோ மரணமோ
எது வந்தாலும் இயேசுவின்
பின்னே ஓடுவேன் -(2)
ஆமேன்…

Lyrics:
en Uyarvin kaaranarae
en uyarntha kanmalaiyae
ip paarinil naan ummayae
saarndhu vaazuven -(2)

naan nirpadhum nalaipadhum
undhanin kirubayae
malaigal vilagidum
um anbu vilagathe -(2)

devanae en devanae
ennai maravadeyum
ummai thaan naan patriyae
ip poviyil vaazvene

ubathravamo viyagulamo
thukkamo maranamo
yedhuvandhalum yesuvin
pinne oduven -(2)
aamen…

 

Leave a Comment