கேட்டதை பார்க்கிலும் – Keattathai Paarkkilum El Yireh

கேட்டதை பார்க்கிலும் – Keattathai Paarkkilum El Yireh

கேட்டதை பார்க்கிலும்
கேளாததை அதிகமாக
பெற்றவன் நான் பெற்றவன் நான் -2

உம் தயாளத்தின் உதாரணமாய்
நீர் என் வாழ்வை மாற்றிவிட்டீரே

ஏல் யீரே போதுமானவரே
தேவையிலும் அதிகமானவரே
ஏல் யீரே போதுமானவரே
என் தேவையிலும் அதிகமானவரே

என்னை கையேந்த விடல
என்னை தலைகுனியவும் விடல -2

உம்மை நம்பி வாழ்பவருக்கு ஏமாற்றம் இல்ல
ஏமாந்து போவதற்கும் நீர் விடுவதில்ல
உம்மை நம்பி வாழும் எனக்கு ஏமாற்றம் இல்ல
ஏமாந்து போவதற்கு நீர் விட்டதில்லை

குப்பையில் பிறந்து கிருபையால்
அரியணையில் அமர்ந்தவன் நான் அமர்ந்தவன் நான் -2
உம் கிருபைக்கு உதாரணமாய்
நீர் என் வாழ்வை மாற்றிவிட்டீரே

ஏல் யீரே போதுமானவரே
தேவையிலும் அதிகமானவரே
ஏல் யீரே போதுமானவரே
என் தேவையிலும் அதிகமானவரே

என்னை கையேந்த விடல
என்னை தலைகுனியவும் விடல -2

உம்மை நம்பி வாழ்பவருக்கு ஏமாற்றம் இல்ல
ஏமாந்து போவதற்கும் நீர் விடுவதில்ல
உம்மை நம்பி வாழ்பவருக்கு ஏமாற்றம் இல்ல
ஏமாந்து போனதாக சரித்திரம் இல்ல

என்னை கையேந்த விடல
என்னை தலைகுனியவும் விடல -2

உம்மை நம்பி வாழ்பவருக்கு ஏமாற்றம் இல்ல
ஏமாந்து போவதற்கும் நீர் விடுவதில்ல
உம்மை நம்பி வாழும் எனக்கு ஏமாற்றம் இல்ல
டாடி நீங்க இருக்க பயமே இல்ல

Keattathai Paarkkilum song lyrics in english

Keattathai Paarkkilum
Kealathathai Athigamaga
Pettravan Naan Pettravan Naan -2

Um Thayalaththin Utharanamaai
Neer En Vaazhavai Maattrivittirae

El Yireh Pothumanavarae
Devaiyilum Athigamanavarae
El Yireh Pothumanavarae
En Devaiyilum Athigamanavarae

Ennai Kaiyeantha Vidala
Ennai Thalaikuniyavum Vidala-2

Ummai Nambi Vaazhpavarkku Yeamattram Illa
Yeamanthu Povatharkkum Neer Viduvathilla
Ummai Nambi Vaazhum Enakku Yeamattram Illa
Yeamanthu Povatharkku Neer vittathillai

Kuppaiyil Piranthu Kirubaiyaal
Ariyanaiyil Amarnthavan Naan Amarnthavan Naan -2
Um Kirubaikku Utharanamaai
Neer En Vaazhavai Maattrivittirae

El Yireh Pothumanavarae
Devaiyilum Athigamanavarae
El Yireh Pothumanavarae
En Devaiyilum Athigamanavarae

Ennai Kaiyeantha Vidala
Ennai Thalaikuniyavum Vidala-2

Ummai Nambi Vaazhpavarkku Yeamattram Illa
Yeamanthu Povatharkkum Neer Viduvathilla
Ummai Nambi Vaazhpavarkku Yeamattram Illa
Yeamanthu ponathaga sarithiram illa

Ennai Kaiyeantha Vidala
Ennai Thalaikuniyavum Vidala-2

Ummai Nambi Vaazhpavarkku Yeamattram Illa
Yeamanthu Povatharkkum Neer Viduvathilla
Ummai Nambi Vaazhum Enakku Yeamattram Illa
Daddy Neenga Iruka Bayamae Illa

Leave a Comment