பேசும் தெய்வம் நீர்தான் -Pesum Deivam Neerthaan

பேசும் தெய்வம் நீர்தான் -Pesum Deivam Neerthaan

பேசும் தெய்வம் நீர்தான் ஐயா
நீர் பேசும் நான் கேட்கிறேன்-2
நீர் பேசினால் என் ஆத்துமா
உம்மிலே பெலன் அடையும்-2-பேசும்

1.ஆதாமோடு பேசினீரே
பேசி தினமும் மகிழ்ந்தீரே-2
என்னோடு பேசும்
என்னில் நீர் மகிழும்-2
உம்மில் நான் மகிழ்ந்திடுவேன்-2-பேசும்

2.ஆபிரகாமோடு பேசினீரே
ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினீரே-2
என்னோடு பேசும்
என்னையும் உயர்த்தும்-2
உம்மில் நான் வளர்ந்திடுவேன்-2-பேசும்

3.மோசேயோடு பேசினீரே
இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நடத்தினீரே
என்னோடு பேசும்
என்னையும் நடத்தும்-2
(நான்) உம்மோடு நடந்திடுவேன்-2-பேசும்

Pesum Deivam Neerthaan Aiya
Neer Pesum Naan Ketkiraen-2
Neer Pesinaal En Aathuma
Ummilae Belan Adayum-2-Pesum

1.Aathamodu Pesineerae
Pesi Thinamum Magizhntheerae-2
Ennodu Pesum
Ennil Neer Magizhum-2
Ummil Naan Magizhnthiduvaen-2-Pesum

2.Abiragamodu Pesineerae
Aaseervathithu Uyarthineerae-2
Ennodu Pesum
Ennaiyum Uyarthum-2
Ummil Naan Valarnthiduvaen-2-Pesum

3.Moseyodu Pesineerae
Isravael Janathai Nadathineerae-2
Ennodu Pesum
Ennayum Nadathum-2
(Naan) Ummodu Nadanthiduvaen-2-Pesum

Leave a Comment