அறிமுகம் இல்லா என்னிடம்- Arimugam illa ennidam

அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து
அரியணை ஏற்றும் திட்டம் தந்து
என்னை அறிமுகம் செய்தவரே
எனக்கு பின்னனியாய் நிற்பவரே
எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவர்
என்னை வாழ வைக்கும் நல்ல தெய்வமே
எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவர்
என்னை பெருக செய்த பெரிய தெய்வமே
எத்தனை ஆமான் எத்தனை சவுல்கள்
எந்தன் பாதையில் வந்தனரே
ஆனாலும் உம் தயவால் எனக்கு
அரியணை வாழ்வை தந்தவரே
என்மேல் உள்ள அழைப்பை அறிந்தும்
குழியில் விட்டு சென்றனரே
தூக்கி எறிந்தோர் கண்கள் முன்னே
அரியணை வாழ்வை தந்தவரே
அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து
அரியணை ஏற்றும் திட்டம் தந்து
என்னை அறிமுகம் செய்தவரே
எனக்கு பின்னனியாய் (background)
வந்தவரே

Arimugam illa ennidam vandhu
Ariyanai etrum thittam thandhu
Ennai arimugam seithavarae
Ennaku pinnaniyaai nirpavarae
El shaddai sarva vallavar
Enai Vaazhavaikum nalla dheivamae
El shaddai sarva vallavar
Enai peruhacheidha periya dheivamae
Ethanai aamaan ethanai savulkal
Endhan paadhayil vandhanarae
Aanaalum um dhayavaal enakku
Eriyanai vaazhvai thandhavarae
Enmael ulla azhaippai arindhum
Kuzhiyil vittu sendranarae
Thoki erindhoar kangalin munnae
Ariyanai vaazhvai thandhavarae
Arimugam illa ennidam vandhu
Ariyanai etrum thittam thandhu
Ennai arimugam seithavarae
Ennaku pinnaniyaai vandhavarae
Ennaku Background ah vandhavarae

Leave a Comment