அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும்- Arul Eralamai Peiyum

அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் உறுதி வாக்கிதுவே
ஆறுதல் தேறுதல் செய்யும் திரளாம் மிகுதியே
அருள் ஏராளம் அருள் அவசியமே
அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல திரளாய் பெய்யட்டுமே
1. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் மேகமந்தாரமுண்டாம்
காடான நிலத்திலேயும் செழிப்பும் பூரிப்புமாம் – அருள்
2. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் யேசு வந்தருளுமேன்
இங்குள்ள கூட்டத்திலேயும் இறங்கி தங்கிடுமேன் – அருள்
3. அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் பொழியும் இச்சணமே
அருளின் மாரியைத் தாரும் ஜீவ தயாபரரே – அருள்

Arul eralamai peeyum Urudhi vaakithuve
Aaruthal theruthal seiyum Sabaiyai uyirpikumey
Arul eralam  Arul avasiyamey
Arpamai sorpamai alla  Thiralai peiyatumey
1. Arul eralamai peeyum  Mega mantharamundam
Kaadana nilathileyum Sezhipum pooripumam  –  Arul
2. Arul eralamai peeyum Yesu vantharulumen
Ingulla kutathileyum Kiriyai seitharulumen – Arul
3. Arul eralamai peeyum Pozhiyum ichaname
Arulin mariyaitharum Jeeva thayabararey – Arul

Leave a Comment