தூயவரே துணையானீரே

Thooyavare Thunaiyanerae – தூயவரே துணையானீரே

தூயவரே துணையானீரே
துதிகன மகிமை உமக்கே
பரிசுத்தரே பரிகாரியே
பரலோக இராஜா நீரே (2)

உமக்கே எங்கள் ஆராதனை
உமக்கே ஆராதனை (4)

1.உன்னதமானவரே
உயர்ந்த அடைக்கலமே (2)
உறவாய் வந்தீர் உயிரை தந்தீர்
உண்மையான தேவனே (2)- உமக்கே

2.நிலையற்ற உலகத்திலே
நிரந்தர ஆதாரமே (2)
நினைவுகள் அறிந்தீர் நிறைவை தந்தீர்
நித்திய இராஜனே (2) – உமக்கே

3.தடுமாறும் நேரத்திலே
தாங்கி பிடிப்பவரே (2)
தாயின் கருவில் என்னைக் கண்டீர்
கைவிடா தகப்பனே (2) – உமக்கே

Thooyavare Thunaiyaneerae
Thuthi Gana Magimai Umake
Parisuthare Parigariye
Parolaga Raja Neere – 2

Umake Engal Aaradhanai
Umake Aaradhanai

1. Unnadhamanavare
Uyarndha Adaikalame – 2
Uravaai Vandheer Uyirai Thandheer
Unmaiyana Devane – 2 -Umake

2. Nilayattra Ulagathile
Nirandhara Aadharame – 2
Ninaivugal Arindheer Niravai Thandheer
Nithiya Rajane – 2 -Umake

3. Thadumaarum Nerathile
Thaangi Pidipavare – 2
Thaayin Karuvil Ennai Kandeer
Kaividaa Thagapane – 2 -Umake

Leave a Comment