அல்லேலூயா நாங்கள் பாடுவோம் – Hallelujah Naangal Paaduvom

அல்லேலூயா நாங்கள் பாடுவோம் – Hallelujah Naangal Paaduvom


LYRICS :

அல்லேலூயா நாங்கள் பாடுவோம்
அல்லேலூயா நானும் பாடுவேன்

அசைவாடும் தேவன் நீர்தானே நீர்தானே
ஆவியின் தேவன் நீர்தானே நீர்தானே

சொந்தமான தேவன் நீர்தானே நீர்தானே
உருவாக்கும் தேவன் நீர்தானே நீர்தானே

உண்மையான தேவன் நீர்தானே நீர்தானே
அபிஷேக தேவன் நீர்தானே நீர்தானே

நிரப்பிடும் தேவன் நீர்தானே நீர்தானே
உயிரான தேவன் நீர்தானே நீர்தானே

1. வானகள் திறக்கும் ஓ அல்லேலூயா
அற்புதங்கள் நடக்கும் ஓ அல்லேலூயா
குறைவெல்லாம் மாறும் ஓ அல்லேலூயா
சுகம் வந்து இறங்கும் ஓ அல்லேலூயா – 4


Hallelujah Naangal Paaduvom
Hallelujah Naanum Paaduvaen

Asaivaadum Dhevan Neerthane Neerthane
Aaviyin Dhevan Neerthane Neerthane

En Sonthamaana Dhevan
Uruvaakum Dhevan Neerthane Neerthane

Unmaiyaana Dhevan Neerthane Neerthane
Abishega Dhevan Neerthane Neerthane

Nirappidum Dhevan Neerthane Neerthane
Uyiraana Dhevan Neerthane Neerthane

1. Vaanangal Thirakkum Ho Hallelujah
Arputhangal Nadakkum Ho Hallelujah
Kuraivellam Maarum Ho Hallelujah
Sugam Vanthu Irangum Ho Hallelujah

Leave a Comment