உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் – Unnathamanavarin Uyar maraivil

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் – Unnathamanavarin Uyar maraivil

Song Lyrics: (Based on Psalms 91)

Unnathamanavarin Uyar maraivil Irupavan
Sarva vallavarin Nizhalil thanguvaan
Adaikalam kotaiyum Arananumavar
Unnathamanavarin

STANZA 1

Vedanin kannigatkum pazhakum kollai noikum (2)
Setaigalal moodi thapuvipaar
Sathiyam parisayum kedagamam
Setaigalal moodi thapuvipaar
Sathiyam parisayum kedagamam
Sathiyam parisayum kedagamam
– Unnathamanavarin

STANZA 2

Unpakkam ayiram paer
Pathinayiram vizhundhalum (2)
Thappuvithey unnai kaathiduvar
Kangalal maathiram kandiduvai
Thappuvithey kaathiduvar
Kangalal maathiram kandiduvai
Kangalal maathiram kandiduvai


Unnathamanavarin Uyar maraivil Irupavan
Sarva vallavarin Nizhalil thanguvaan
Adaikalam kotaiyum Arananumavar
Unnathamanavarin

Leave a Comment