யாரும் காணா உன் நிந்தனைகள் – Yarum kanna un ninthanaigal

யாரும் காணா உன் நிந்தனைகள் – Yarum kanna un ninthanaigal

யாரும் காணா உன் நிந்தனைகள்
என் கண்கள் மட்டும் கண்டதே
உடைக்கப்பட்ட பாத்திரம் நீ
குயவன் கரம் உன்னை தேடுதே

என் பிரியமே என் சொந்தமே
உன் நிலைமையை நான் மாற்றுவேன்

நானே உந்தன் தேவன் அல்லோ
உன்னை நான் அறிந்திருக்கிறேன்
உன்னை எந்தன் உள்ளங்கரத்தில்
ஆழமாய் பதித்திருக்கிறேன்

நீ இருக்கும்போல் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு
உன் பாரங்கள் நான் சுமக்கிறேன்
உன் கண்ணீரே என் நினைவில் கொண்டு
உன் சார்பில் நான் வழக்காடுவேன்

சாம்பலை சிங்காரமாய்
உன் அழுகையை களிப்பாக்குவேன்-2

நானே உந்தன் தேவன் அல்லோ
உன்னை நான் அறிந்திருக்கிறேன்
உன்னை எந்தன் உள்ளங்கரத்தில்
ஆழமாய் பதித்திருக்கிறேன்

யார் மறந்தாலும்
நான் மறவேனோ
உறவுகள் பிரிந்தாலும்
நான் பிரிவேனோ

நானே உந்தன் தேவன் அல்லோ
உன்னை நான் அறிந்திருக்கிறேன்
உன்னை எந்தன் உள்ளங்கரத்தில்
ஆழமாய் பதித்திருக்கிறேன்

1. Yarum kanna un ninthanaigal
Yen kangal mattum kandathe
Udaikapatta pathiram ne
Kuyavan karam unnai theduthae

Pre chorus
En piriyamae
En sondhamae
Un nilamaiyay naan mattruven

Chorus
Nane unthan daivan allo?
Unnai naan arinthirukiren
Unnai enathan ullam karathil
Azhamai padhithirukiren

2. Nee irukumpol unnai yetrukondu
Un barangal nan sumakiren
Un kanneray yen ninaivil kondu
Un sarbil naan vazhakaduven

Pre chorus
Sambalai singaramakki
Un azhugayay kallipakuven

Chorus
Nane unthan deivan allo?
Unnai naan arinthirukiren
Unnai enathan ullam karathil
Azhamai padhithirukiren

Bridge
Yaar marandhalum
Naan maraveno?
Uravugal pirindhalum
Naan pirivaeno? X2

Chorus
Nane unthan deivan allo?
Unnai naan arinthirukiren
Unnai enathan ullam karathil
Azhamai padhithirukiren

Translation

1. Yarum kanna un ninthanaigal
Your suffering That no one sees
Yen kangal mattum kandathe
My eyes alone have seen it.
Udaikapatta pathiram ne
You are a broken vessel
Kuyavan karam unnai theduthae
The hands of the potter search for you

Pre chorus
En piriyamae
My beloved
En sondhamae
My very own
Un nilamaiyay naan mattruven
I will change your situation

Chorus
Nane unthan daivan allo?
I am your God
Unnai naan arinthirukiren
I have known you
Unnai enathan ullam karathil
in the palm of my hand
Azhamai padhithirukiren
I have engraved you deeply

2. Nee irukumpol unnai yetrukondu
just as you are I take you
Un barangal nan sumakiren
And Your burdens I will bear
Un kanneray yen ninaivil kondu
Your tears I keep in remembrance
Un sarbil naan vazhakaduven
And On your behalf I will intercede

Pre chorus
Sambalai singaramakki
your ashes i will turn into beauty
Un azhugayay kallipakuven
Your tears i will turn into joy

Chorus
Nane unthan deivan allo?
I am your God
Unnai naan arinthirukiren
I have known you
Unnai enathan ullam karathil
In the palm of my hand
Azhamai padhithirukiren
I have engraved you deeply

Bridge
Yaar marandhalum
Whoever may forget
Naan maraveno?
But will I forget you?
Uravugal pirindhalum
Relationships may fade away
Naan pirivaeno?
But will I depart from you?

Chorus
Nane unthan daivan allo?
I am your God
Unnai naan arinthirukiren
I have known you
Unnai enathan ullam karathil
in the palm of my hand
Azhamai padhithirukiren

 

 

 

Leave a Comment