இருளில் வாழும் உலகை – Irullil vazhum ullagai SONG LYRICS

இருளில் வாழும் உலகை
வெளிச்சத்தில் கொண்டு வர
இரட்சகர் பிறந்தாரே
விண்ணுலகம் விட்டு
மண்ணுலகம் வந்து
மனிதரை மீட்டாரே
இரட்சகர் பிறந்தாரே -4
1.பாவத்தில் இருந்த உலகை
பரிசுத்தமாக்கிட
இரட்சகர் பிறந்தாரே
பாரினில் வாழும் மனிதரை
நண்பர்களாய் கொள்ள
இயேசு பிறந்தாரே
வாழ்க வாழ்கவே
இயேசு நீர் வாழ்கவே
1. Irullil vazhum ullagai
Velichathil kondu vaare
Ratchagar pirantharae
Vin ullagam vittu
Mann ullagam vanthu
Manithanai meetare — (2)
Ratchagar Pirantharae — (4)
2. Pavathil iruntha ullagai
Parisutha maakida
Ratchagar pirantharae
Paarinil vaalum manitharai
Nanbargallai kolla
Yesu pirantharae — (2) — Ratchagar
Vazhga vazhgave
Yesu neer vazhgave — (6)

Leave a Comment