தூக்கிவிடும் தேவன் நீர் – Thooki Vidum Devan Neer

தூக்கிவிடும் தேவன் நீர் - Thooki Vidum Devan Neer

தூக்கிவிடும் தேவன் நீர் – Thooki Vidum Devan Neer

தூக்கிவிடும் தேவன் நீர்
என் சத்துரு முன் வெட்கப்படாமல்
காக்கும் தேவன் நீரே
என் உயிரை மட்டும் அல்லாமல்
என் ஆத்துமாவையும் மீட்டவர் நீரே
என்னை தூக்கிவிடுபவர்

எனவே உந்தன் பெயரை
புகழ்ந்து பேசாமலும்
பாடாமலும் இருக்க முடியாதே
என்னை எப்பொழுதும்
தூக்கிவிடுவதால்
என்னால் செய்யக்கூடியது
உம்மை புகழ்ந்து உயர்த்துவது மட்டுமே

தூக்கிவிடும் தேவன் நீர்
நான் எந்த நிலையில் இருந்தாலும்
என்னை தூக்கிவிடுபவர் நீரே
என் குறையிலிருந்து
என்னை மீட்கும் தேவன் நீர்
நீரே என் தேவன்
என்னை தூக்கிவிடுபவர்

எனவே உந்தன் பெயரை
புகழ்ந்து பேசாமலும்
பாடாமலும் இருக்க முடியாதே
என்மேல் எப்பொழுதும்
உம் அன்பை பொழிவதால்
என்னால் செய்யக்கூடியது
உம்மை புகழ்ந்து உயர்த்துவது மட்டுமே

உம்மை தவிர யாரால் என்னை
உயர்த்த முடியுமோ
நினைத்து பார்க்க முடியா உயரங்களில்
தூக்கி உயர்த்துபவர் நீரே-2-உந்தன் பெயரை

Thooki Vidum Devan Neer
En sathuru Mun vetkapadamal
kakkum Devan Neer
En uyirai mattum Allamal
En Aathumavaiyum Meettavar Neerae
Ennai Thookkividubavar

Enavae Unthan Peayarai
Pugalnthu peasamalum
Padamalum irukka mudiyathae
Ennai Eppolzhuthum
Thookki viduvathaal
Ennaal Seiyakoodiyathu
ummai pugalzthu uyarthuvathu mattumae

Thooki Vidum Devan Neer
Naan Entha Nilaiyil Irunthalum
Ennai Thookkividubavar Neerae
En Kuraiyilirunthu
Ennai Meetkkum Devan Neer
Neerae En Devan
Ennai Thookividubavar

Enavae unthan peayarai
Pugalnthu peasamalum
Padamalum irukka mudiyathae
En mael eppolzhuthum
um anbai pozhivathaal
ennaal seiyakoodiyathu
ummai pugalznthu uyarthuvathu mattumae

Ummai Thavira Yaraal ennai
uyartha mudiyumo
Ninainthu Paarka mudiya uyarangalil
Thooki uyarthubavar Neerae – Unthan peayarai

Leave a Comment