எங்கு போகறீர் இயேசு தெய்வமே – Engu Pogireer Yesu Deivamae lyrics

எங்கு போகறீர் இயேசு தெய்வமே
எனக்காய் சிலுவையை சுமக்கும் தெய்வமே
1. பாரச்சிலுவையோ என் பாவச்சிலுவையோ
நீர் சுமந்தது என் பாவச்சிலுவையோ
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்
2. தீய சிந்தனை நான் நினைத்ததால்
உம்சிரசில் முள்முடி நான் சூட்டினேன்
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்
3. பெருமை கோபத்தால் உம் கன்னம் அறைந்தேனே
என் பொறாமை எரிச்சலால் உம் விலாவை குத்தினேனே
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்
4.அசுத்த பேசுக்கள் நான் பேசி மகிழ்ந்ததால்
கசப்புக் காடியை நான் குடிக்கக் கொடுத்தேனே
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச்சேற்றினால் – எங்கு போகிறீர்

Engu Pogireer Yesu Deivamae
Enakkaai Siluvayai Sumakkum Deivamae — (2)
1. Baara Siluvayo En Paava Siluvayo
Neer Sumandhadhu En Paava Siluvayo
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer
2. Theeya Sindhanai Naan Ninaithadhaal
Un Sirasil Mulmudi Naan Soottinaen
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer
3. Perumai Kobaththaal Un Kannam Araindhaenae
En Poraamai Erichchalaal Un Vilaavil Kuththinaene
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer
4. Asuththa Paechugal Naan Paesi Magilndhadhaal
Kasappu Kaadiyai Naan Kudikka Koduthaenae
Un Ullaam Udaindhadho
En Paava Saetrinaal — (2) — Engu Pogireer

Leave a Comment